Faaliyet Alanları

Talu İnşaat, yönetim kadrosunun yurt içi ve yurt dışı inşaat sektöründeki altmış yıla varan tecrübesi ile özellikle Altyapı, Üstyapı, Deniz İşleri, Elektromekanik İşler, Arıtma ve Çevre Projeleri gibi faaliyet alanlarında EPC modeli dahil olmak üzere müteahhitlik hizmetleri yapmakta ve proje yönetimi danışmanlık hizmeti vermektedir.

Otoyol, köprü, tünel, viyadük gibi çeşitli işleri içeren birçok altyapı projesinde uzun yıllardır süregelen bir deneyime sahip olan Talu İnşaat yönetim kadrosu 150 Km’nin üzerinde otoyol, 12 Km’nin üzerinde otoyol tüneli, 30 Km’nin üzerinde metro tüneli, köprü ve viyadük işlerini başarıyla tamamlanmıştır.

Talu İnşaat, tecrübeli kadrosuyla birlikte üst yapı projelerinde de hizmet vermektedir.

Talu İnşaat, raylı sistem projelerinde aşağıdakiler ile sınırlı olmamak üzere aşağıdaki faaliyet ve hizmetlerin temininde yüksek tecrübe ve güvenilirliğe sahiptir:
– E&M işlerin anahtar teslim ifası
– Teknik danışmanlık
– Arayüz yönetimi
– Sistem mühendisliği desteği
– MWWS firması ile olan işbirliği anlaşması ile yerli ve yabancı projelere PAKS sistemi temini
– Geliştirme ve mülkiyeti Talu İnşaat’ a ait olan Titu_SH yazılımı ile ihale hazırlığı ve yapım aşamasındaki tüm raylı sistem projelerine işletme simülasyonu temini. Mevzu bahis simülasyon yazılımı ile:
– Muhtemel proje güzergahlarından en yüksek işletmecilik verimini sağlayacak olanın tespiti
– Duruş mahalleri ya da hız tahdit kesimleri sonrasında yer alabilecek makas kesimlerine uygun makas tipinin tespiti
– Planlanan duruş ve gareleme mahallerinin işletmeciliğe olan tesir ve veriminin tespiti
– Karma işletmecilik planlanan hatlarda münasip dever değerinin tespiti için, kesimlerin ekseriyetle maruz kalacakları hız değerlerinin tespiti
– Kalkış ve duruş mahalleri arasındaki temsili seyir sürelerinin ve toplam seyir süresinin tespiti
– Yük taşımacılığı yapılacak hatlarda mümkün ve verimli tren teşkilinin (azami tonaj, asgari çeker gücü tayini gibi) tespiti
– Kapasite hesabı
– Hat tasarımı ve yapısı nedeniyle planlanan sefer sıklığında dar boğaz oluşturabilecek kesimlerin tespiti

Talu İnşaat; deniz inşaat işleri kapsamında iskele, rıhtım, dolgu ve mendirek inşaatları ile su alma ve deşarj yapıları konularında yurt içi ve yurt dışı tecrübelerine sahip uzman kadrosuyal hizmet vermektedir.

Arıtma ve Çevre işlerinde hem yurt içi hem yurt dışı tecrübeye sahip olan Talu İnşaat ekibi, sulama kanalı, arıtma tesisi ve isale hattı projelerinde görev almıştır.

Kuruluş misyonu sağlıklı beslenme olan Talu Çiftliği kurulduğu günden bugüne siz tüketicilerimiz için sağlıklı ve güvenilir süt ve et üretimi yapmaktadır. Çiftliğimizde Hostein ve Jersey ırkı ineklerimiz ayrı sağımhanelerde sağılıp toplamda 15 ton günlük süt üretmektedir.Ürettiğimiz sütler yağı alınmadan katkısız ve işlem görmemiş şekilde sizlere sunulmaktadır.