Istanbul Otogar – Bağcılar Raylı Sistem İnşaat ve Elektro-Mekanik İşleri

 

İstanbul Otogar-Bağcılar Raylı Toplu Taşıma Sistemi İnşaat,Elektro-Mekanik
İşlerinin Yapımı ve Araç Temini

 

Projenin Yeri İstanbul / TÜRKİYE
İşveren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT Genel Müdürlüğü
İşin Adı İstanbıl Otogar-Bağcılar Raylı Toplu Taşıma Sistemi İnşaat,Elektro-Mekanik
İşlerinin Yapımı ve Araç Temini
Toplam Sözleşme Bedeli 1.355.277.095,16 USD
Yapılan  İşin  Cinsi
Tünel Uzunluğu 26.234 m – EPB – TBM İstasyon Sayısı 16 ( 5 İstasyon, Diyafram
Duvar ve Top-Down Yapım
Yöntemi ile inşa edilmiştir.)
3.740 m – NATM Toprak İşleri 5.888.513 m³ – Kazı
909 m – 2 Viyadük 2.069.000 m³ – Dolgu
2.195 m – Aç Kapa İksa İşleri 139.060 m² – Diyafram Duvar
46.000 m – Tek Hat Uzunluğu 35.423 m³ – Püskürtme Beton
Tünel Çapı TBM – 6,50 m 149.058 m – Fore Kazık
NATM – 7,80 m 700.553 m – Ankraj
Segment 18.995 Ring (5 Panel + 1 Anahtar) Beton 914.788 m³
Diğer Belgeler