TALU MÜHENDİSLİK VE ELEKTROMEKANİK TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ

Talu Mühendislik’in temel faaliyetalanları; ulaştırma sektörü başta olmak üzere; altyapı projeleri(metro,tramvayvs.), demiryoluprojeleri, endüstriyel tesisler ve daha birçok yapıda operasyonel teknolojiler, yazılımlar, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri ile anahtar teslim çözümler sunmaktır.

KURUCUMUZUN MESAJI

‘’İnsanoğlunun sahip olduğu merak duygusu ve eser bırakma arzusu, insanlık tarihinin tespit edilebilen tüm evrelerinde, farklı icat ve buluşlar ile kendisini göstermiş ve göstermeye devam etmektedir.

Diğer tüm çalışma alanlarında olduğu gibi, mühendislik ve teknoloji alanında da temel gaye insan hayatını daha ileri ve üst seviyelere taşımaktır. Bu yönde hareket eden toplumlar, tabii doğası gereğince medeniyetin gelişmesine öncülük etmekte, vücut buldukları topraklara itibar, güç ve refah temin etmektedir.

Bu duygu ve düşünceden hareketle Talu ailesi olarak, taahhüt ve mühendislik alanında edindiğimiz 60 yıllık bilgi ve tecrübelerimizle halihazırda devam etmekte olan faaliyetlerimizi, yol arkadaşlarımızla birlikte, teknoloji sahasına da taşıma kararını almış bulunmaktayız.

Yüksek bir heves ve gayret ile atacağımız adımların en kısa zamanda başarıya ulaşmasını, bizler ve paydaşlarımız için müspet neticelere vesile olmasını temenni ederim.

Yolumuz açık olsun.’’

GÖNÜL TALU
Yönetim Kurulu Başkanı

TALU MÜHENDİSLİK

HAKKIMIZDA

TALU İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sektörün duayenlerinden İnşaat Yüksek Mühendisi Gönül Talu tarafından yurt içi ve yurt
dışında devlet ve özel sektöre ait başarıyla tamamlanan, değeri toplam 30 Milyar USD’lik 100’ün üzerinde inşaat projesinden
edindiği 60 yılı aşkın tecrübe ve birikim ile sektöre hizmete devam gayesiyle 2019 yılında kurulmuştur. Talu Mühendislik ve
Elektromekanik Teknoloji Sistemleri Ltd. Şti. firması Talu İnşaat’ın iştirak şirketi olarak kurulmuş ve çalışmalarına devam
etmektedir.

Talu İnşaat ve Talu Mühendislik, gerek ülkemiz gerek yurt dışındaki müteahhitliği en ince noktasına kadar tecrübe eden çalışma ekibi ile ülkemize ve dünyamıza akılda kalan ve değer yaratan eserler bırakmak üzere var gücüyle çalışmaktadır. Taahhüdündeki her projeyi ‘en iyi kalite ile ve zamanında’ tamamlama ilkesi ile çalışan Şirketimiz, yurt içi ve yurt dışında her türlü üstyapı ve altyapı inşaatları, bina, yol, otoyol, köprü, baraj, kıyı ve liman inşaatları, artıma ve çevre projeleri gerçekleştirmeye odaklı etkin bir iş gücüne, tecrübe ve modern teknolojiye sahiptir.

Talu Mühendislik’in temel faaliyet alanları; ulaştırma sektörü başta olmak üzere; altyapı projeleri (metro, tramvay vs.), demiryolu
projeleri, endüstriyel tesisler ve daha birçok yapıda operasyonel teknolojiler, yazılımlar, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri ile anahtar teslim çözümler sunmaktır.

Şirket tecrübeli çalışanıyla, ülkemizde ve yurtdışında; İşverenlerine proje geliştirme ve tasarım hizmetlerinden başlamak üzere
mühendislik-danışmanlık, tasarım ve yazılım hizmetleri sunmakta ve tüm elektrik, mekanik ve elektromekanik sistemler
kapsamına test ve devreye alma, işletme-bakım süreçleri dahil olmak üzere gerek operasyonel gerekse mühendislik kapsamında hizmetler sunmaktadır.

Anahtar Teslim Sistem Temini

Hedefimiz, yurt içi ya da yurt dışı projelere anahtar teslim çözümleri, sistem üreticileri ile imzalanacak anlaşmalar çerçevesinde yüksek kalite ve rekabetçi koşullar ile sunabilmektir.
Bu kapsamda, mutabakat zaptı imzaladığımız firmalar:

– Peron Ayırıcı Kapı Sistemleri (PAKS)-MWWS firması ile
– Yürüyen Merdiven, Asansör ve Bantlar-IFE firması ile

Sektörün ihtiyacı olan diğer sistemlerin uygun koşullarda temini için mutabakat görüşmeleri ise ilgili sistem üreticileri ile devam etmektedir.

Peron Ayırıcı Kapı Sistemleri

Yolcu güvenliği sağlamak için peron ve hattı ayırmada kullanılan peron ayırıcı kapı sistemleri anahtar teslimi olarak yapılmaktadır.

Sinyalizasyon Sistemi

Güvenilir, yenilikçi ve standartlara uygun ekipmanlar kullanarak sinyalizasyon sistemini uzmanlığımız ile kuruyoruz.

Yürüyen Merdiven ve Asansörler

Kontrol ve Haberleşme Sistemleri

İletim Sistemi
Telefon Sistemi
Telsiz Sistemi
Anons Sistemi
Kapalı Devre Televizyon (CCTV) Sistemi
Saat Sistemi
Erişim Kontrol Sistemi
Yolcu Bilgilendirme Sistemi
SCADA Sistemi
Otomasyon Sistemleri
Yolcu Geçiş Kontrol Sistemi

Cer Gücü – Enerji Temini Sistemleri

Cer Gücü Besleme Sistemlerinin amacı trafo merkezlerinden araçlara (trenlere) elektrik enerjisini transfer etmektir.

Otomatik Park Sistemleri

Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri

Ulaştırma sektöründe kullanılan elektromekanik sistemlerin tam uyum içerisinde çalışmasını, ulaştırma projelerinin işin fennine, tekniğine ve işle ilgili standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve işletmeye alınmasını teminen, sistem mühendisliği, arayüz yönetim hizmetleri ve danışmanlık gibi uzmanlık gerektiren hizmetler şirketimiz tarafından
sağlanabilmektedir. Vermiş olduğumuz mühendislik ve danışmanlık hizmetleri aşağıdaki gibidir;

  • Yazılım geliştirme ve yazılım desteği (Titu-SH/Titu-KIU)
  • Sistem Mühendisliği
  • Arayüz Yönetimi
  • Sistem ilkeleri tanımlama ve tasarım hazırlama
  • Bütçe ve Teklif Çalışmaları
  • Yöntem beyanı hazırlama ve raporlama
  • Montaj, Test ve Devreye Alma Faaliyetlerine Uzman Personel Temini
  • Eğitim ve İşletme Bakım Hizmeti ve Desteği

Yazılım

Taahhüt ve ulaştırma sektöründe geçen uzun yıllar süresince edinilen yüksek tecrübe ve bilgi sayesinde, sektörün ihtiyaç duyduğu hususi yazılımlar talep ya da ihtiyaç tespitine binaen Talu uzman ekiplerince ve paydaşlarınca geliştirilebilmektedir.

Bu kapsamda şirketimizce geliştirilen, mülkiyeti şirketimize mahfuz Titu-SH (Talu İşletme Temsil Uygulaması-Seyir Hesabı) ve Titu-KIU (Talu İşletme Temsil Uygulaması-Kent içi Ulaşım) adında iki işletme simülasyon yazılımımız bulunmaktadır.

Projeye Özel Ayarlanabilir Fren ve Cer İvmeleri

Projeye Özel Ayarlanabilir Fren Tesir Süresi

Metro versiyonumuzda, araç
üstü ekipman, cer kesme ve acil fren tanzim sürelerini münhasıran ayarlama imkanı

Projeye Özel Ayarlanabilir Tren Boyu ve Ağırlığı

Hız tahditli kesimlerde tren arkasının tahditli kesimi terk ettiğinin tetkiki

Ayarlanabilir çevrim fasılası

Başlangıç ve terk hızlarını ihtiyaca binaen tayin edebilme

Karma işletmecilik yapılan hatlarda Hız2 değerini tespit ve tayini

Seyir özetini alabilme, temsili seyire ait kuvvet-konum, hız-konum ve konum-zaman grafiklerini alabilme

Demiryolu projelerinin, EN 50126 yaşam döngüsünde tanımlı tüm fazlara göre muntazam ve eksiksiz olarak yönetilmesi
için ihtiyaç duyulan Sistem Mühendisliği hizmeti Talu Mühendislik tarafından verilebilmektedir.

Birden fazla sistem ve alt sistemden oluşan demiryolu projeleri için temin ettiğimiz arayüz yönetim hizmeti aşağıdaki gibidir:

İmalat ve Uygulamalar

Ulaştırma sektörünün yurt içi ve yurt dışı ekipman ihtiyaçlarını yüksek kalite ve rekabetçi koşullarda temin etmek
maksadıyla, hedef ekipman üretimine benzer nitelikte imalat tecrübesine sahip firmalar ile işbirliği anlaşmalarına dair süreçler devam etmekte olup, imalatı tamamlanan ekipmanlara dair malumat yakın bir gelecekte paylaşılacaktır.

İş Deneyimleri

İstanbul Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Yapım İşleri

Proje Bedeli: 676 Mn Euro
İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Raylı Sistem Daire Başkanlığı, Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
Açıklama: Metro Projesi kapsamında elektromekanik işleri tamamlandı.

İstanbul Eminönü-Alibeyköy Tramvay Projesi İnşaat, Elektromekanik Yapım ve Araç Temini İşleri

Proje Bedeli: 153 Mn Euro
İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Raylı
Sistem Daire Başkanlığı, Avrupa Yakası Raylı Sistem
Müdürlüğü
Açıklama: Tramvay Projesi kapsamında elektromekanik
işleri tamamlandı.

İstanbul Otogar-Bağcılar Raylı Toplu Taşıma Sistemi İnşaat, Elektromekanik İşlerinin Yapımı ve Araç Temini İşi

Proje Bedeli: 1.355 Mn USD
İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İETT Genel
Müdürlüğü
Açıklama: İstanbul Otogarı-Bağcılar Raylı Toplu Taşıma
Sistemi Projesi kapsamında elektromekanik işleri
tamamlandı.

Konya Mavi Tünel İçmesuyu Arıtma Tesisleri

Proje Bedeli: 21 Mn USD
İşveren: İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Konya Mavi Tünel İçmesuyu Arıtma Tesisleri
Projesi kapsamında elektromekanik işleri tamamlandı.

Sinop-Boyabat Yolu Projesi (Tünelli Geçiş)

Proje Bedeli: 131 Mn USD
Elektromekanik İşler: 12,7 Mn USD
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
Açıklama: Sinop-Boyabat Yolu Projesi kapsamında elektromekanik işleri tamamlandı.

Star Aegean Rafineri Projesi Deniz İşleri

Proje Bedeli: 225 Mn USD
Owner: SOCAR Türkiye
İşveren: TSGI (Tecnicas Reunidas, Saipem S.P.A, GS
and Itochu Ortak Girişimi)
Definition: Star Ege Rafinerisi Projesi Deniz İşleri
kapsamında 690 Ton İskele Altı Borulama İşleri ve 34
adet Yükleme Kolu, 23 adet Yangın İzleme Kulesi, 7
adet İskele Güvertesi (Gangway) ve 50 adet Çabuk
Bırakma Kancası’nın Ekipman Montaj İşleri.